ORDENANZA Nº 3478/2016

Modifica art. 4°, de la Ord. N° 1890/04, subsidio a ONG´s.

ORDENANZA N° 3478/2016

Modifica art. 4°, de la Ord. N° 1890/04, subsidio a ONG´s.